Tổ chức Khóa đào tạo Chỉnh nha (niềng răng) cơ bản tại Hải Phòng

Ngày đăng: 15-07-2018 | admin

Nha Khoa Hoàn Mỹ phối hợp với các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành về bộ môn răng hàm mặt thuộc các trường đại học y, các bệnh viện lớn. Thường xuyên Khai giảng lớp học về chỉnh nha niềng răng cơ bản tại hải phòng

Tổ chức Khóa đào tạo Implant cơ bản tại Hải Phòng

Ngày đăng: 15-07-2018 | admin

Nha Khoa Hoàn Mỹ phối hợp với các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành về bộ môn răng hàm mặt thuộc các trường đại học y, các bệnh viện lớn. Thường xuyên Khai giảng lớp học về cấy ghép implant cơ bản tại hải phòng