NHA KHOA HOÀN MỸ CƠ SỞ 1

Địa chỉ: Số 156 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Số điện thoại: 0919 067 055 - 033 9352829

Email: nhakhoahoanmyhp@gmail.com

NHA KHOA HOÀN MỸ CƠ SỞ 2

Địa chỉ: Số 118 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

Số điện thoại: 0919067055 - 0225.3610108

Email: nhakhoahoanmyhp@gmail.com